Zoals bijna elk jaar gaat ook de premie voor de zorgverzekering in 2016 omhoog. Je vraagt je terecht af waar dat voor nodig is wanneer je leest dat de verzekeraars een overschot van 8,5 miljard euro op de begroting hebben. Alhoewel… vanaf het moment dat het bedrag van 8,5 miljard de media ingeslingerd werd stond direct de hele verzekeraarswereld op zijn achterste benen. Achmea en ASR lieten meteen weten dat hier helemaal niets van klopt. Er zouden dubbeltellingen gemaakt waren zijn met de buffers van dochterondernemingen. Daarnaast zou het ook niet alleen om cijfers van de zorgverzekering gaan maar om een optelling van alle producten. Een hoop gesputter dus, waar vooralsnog nog geen duidelijkheid over gegeven is, waarop de vergelijkingssite niets anders kon doen dan de gegeven informatie voorlopig herzien.

Voor de duidelijkheid: het betreffen hier de winstcijfers van het jaar 2014. Voor die van 2015 is het immers nog veel te vroeg. Naast de maatschappijen zelf is het De Nederlandse Bank die van de hoed en de rand weet maar deze mag daarover vanzelfsprekend geen uitspraken doen. Wel laat ze weten dat het overschot bovenop de minimale wettelijke reserves ten opzichte van 2013 in 2014 met 1,2 miljard is toegenomen en niét met 1,8 miljard zoals elders werd gepubliceerd. Daarnaast klopt inderdaad het totale overschot ook niet laat DNB weten. De werkelijke bedragen zijn nog niet gepubliceerd maar men spreekt nu over een bedrag van 6 miljard.

Verschillen in buffer groot per verzekeraar

Hoewel we dan nog niet exact weten hoe groot het totale winstoverschot bij de verzekeraars is, weten we wel dát het er is en dat we dit komend jaar zullen gaan merken in het premiebedrag dat we gaan betalen. Waar we als verzekerde bij geen of een gering winstoverschot we gemakkelijk vijftien euro meer zouden gaan betalen is dat nu bij sommige verzekeraars maar enkele euro’s. Tijdens je zorgverzekering vergelijk voor 2016 zal het meteen opvallen dat de premiestijging voor 2016 echt heel minimaal is. Als we de geruchten mogen geloven zijn er zelfs die met het premiebedrag voor 2016 omlaag gaan.

DSW is traditiegetrouw als eerste met de nieuwe premie voor de zorgverzekering voor het komende jaar gekomen. De verzekeraar heeft daarbij een gemiddelde stijging van 24% aangehouden. Dat komt neer op een bedragje van € 3,75 per maand. Zou ze dat niet gedaan hebben zou de premie met € 15,83 per maand zijn gestegen. Ikvergelijk.nu raad je aan te wachten met je zorgverzekering vergelijken totdat alle verzekeraars hun definitieve premiebedrag voor 2016 hebben bekend gemaakt. Het is nu nog te vroeg om uit te gaan van de circulerende beramingen op het internet daar deze gemaakt zijn naar aanleiding van het onjuiste bedrag van 8,5 miljard.

Bron: Zorgwijzer.nl