Sinds het huidige kabinet op Prinsjesdag bekend maakte dat het eigen risico voor de zorgverzekering volgend jaar 15 euro hoger zou zijn dan de 385 euro die dat eigen risico nu bedraagt is er heel wat gebeurd op zorgverzekeringsgebied. Op verzoek van de partijen die bezig zijn een nieuw kabinet te formeren is de stijging teruggedraaid en daar bovenop maakte zorgverzekeraar DSW een verlaging van de zorgpremie voor 2018 bekend.

Eigen risico blijft 385 euro

De formerende partijen wilden dus, net als de meeste oppositiepartijen, dat het eigen risico komend jaar niet zou stijgen. Maar dat was nog niet zo eenvoudig. Wettelijk was namelijk vastgelegd dat een stijging van de zorgkosten een verhoging van het eigen risico tot gevolg heeft. Er kwam dus een wetswijziging aan te pas om bevriezing van het eigen risico mogelijk te maken. De door Minister Schippers ingediende wijziging werd op 26 september door zowel de Tweede als de Eerste Kamer goedgekeurd.

Premieverlaging bij DSW

Als klap op de vuurpijl maakte DSW, traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de premie voor het nieuwe jaar openbaart, bekend dat het voor komend jaar een premieverlaging doorvoert. Waar volgens de regering de premies voor de basisverzekering in 2018 op jaarbasis 81 euro zouden stijgen, kan er volgens DSW een bescheiden 6 euro vanaf. Als reden geeft DSW op dat de stijging van de zorgkosten in 2017 veel lager uitviel dan door het kabinet was geraamd.

Gaan de andere verzekeraars volgen?

Het is nog maar de vraag of alle verzekeraars het voorbeeld van DSW gaan volgen. In 2017 was de premiestijging bij DSW een stuk hoger dan gemiddeld. Het is dan ook mogelijk dat de premieverlaging een vorm van compensatie voor die grote stijging is. Op Ikvergelijk.nu kun je op de voet volgen welke aanpassingen de verzekeraars door gaan voeren in de premies. Je kunt dan ook direct de voorwaarden van alle verzekeraars op een rijtje zetten en met elkaar vergelijken, om zo opnieuw te komen tot de beste keuze voor het komende jaar.

Bron: Telegraaf.nl