Driekwart van de Nederlanders vindt het prima als het eigen risico in de zorg blijft bestaan, maar ze vinden wel dat het bedrag omlaag moet. Gemiddeld vinden ze 221 euro acceptabel. Dat blijkt uit een onderzoek dat zorgverzekeraar VGZ heeft laten uitvoeren door TNS Nipo.

In 8 jaar van 150 naar 385 euro

Het eigen risico in de zorg werd in 2008 ingevoerd. Het bedroeg toen 150 euro. Tot en met 2016 steeg dit bedrag gestaag naar 385 euro in 2016. Voor het eerst zal het eigenrisico komend jaar niet omhooggaan en dus 385 euro blijven. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat dus veel te hoog, maar afschaffen van het eigen risico, zoals diverse politieke partijen bepleiten, gaat ze veel te ver. De ondervraagden zeiden te beseffen dat een eigen risico noodzakelijk is om de zorg betaalbaar te houden en om onnodig gebruik te voorkomen. Slechts een kwart voelt wel wat voor een eigen risico per behandeling in plaats van een bedrag dat in één keer opgebruikt kan worden.

Minder eigen risico, wat kost dat?

Verlagen van het eigen risico in de zorg kost per 100 euro 940 miljoen euro. Een verlaging van 385 naar 221 euro kost dus ongeveer 1,9 miljard. Als dat geld moet worden opgebracht door alle mensen met een basisverzekering samen zou dat een premieverhoging van 7% betekenen. VGZ zou daar, aldus topman Tom Kliphuis, niet afwijzend tegenover staan. Wel zegt hij dat het niet te gek moet worden. Bij afschaffing van het eigen risico, dat een premieverhoging van 15% zou betekenen, vermoedt hij dat gezonde mensen in opstand zouden komen.

Gaan we niet naar de dokter vanwege het eigen risico?

TNS Nipo onderzocht ook hoe we eigenlijk omgaan met het eigen risico. Het blijkt dat veel mensen inderdaad zorg mijden omdat ze bang zijn zelf te moeten betalen daarvoor. Ongeveer de helft van de mensen mijdt daarvoor zelfs de zorg van de huisarts, terwijl die niet onder het eigen risico valt.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestrijdt overigens de conclusies van het onderzoek. Ze zegt dat die gebaseerd zijn op vragen die gesteld werden en niet op de werkelijke cijfers. Uit die cijfers zou volgens haar blijken dat zorgmijding nauwelijks voorkomt. Ze verwijst hierbij naar een onderzoek van onderzoeksbureau Nivel uit 2015.

Zorgverzekeringen vergelijken, juist nu

Dat de zorg ons opnieuw meer geld gaat kosten lijkt duidelijk. Daarom is het verstandig om goed te zoeken naar de goedkoopste zorgverzekering, die toch aan je behoefte voldoet. Via Ikvergelijk.nu kun je de premies en voorwaarden van bijna iedere zorgverzekering vergelijken, om zo te komen tot een verstandige en voordelige keuze.

Bron: Telegraaf.nl