Er wordt weleens gezegd dat slechts twee dingen zeker zijn in een mensenleven: dat je doodgaat en dat je belasting moet betalen. Die twee zekerheden komen samen als je gaat kijken naar regels die de belastingdienst hanteert bij uitvaartverzekeringen en erfenissen.

Is de premie van je uitvaartverzekering aftrekbaar?

Tot 2009 kon je de premies voor een natura uitvaartverzekering van je inkomstenbelasting aftrekken. Nu kan dat niet meer. Ook de premies voor andere verzekeringsvormen, zoals een kapitaal uitvaartverzekering, zijn niet aftrekbaar.

Moet je belasting betalen over het opgebouwde kapitaal?

Als je een uitvaartverzekering hebt afgesloten, krijg je elk jaar van de verzekeraar een opgave van de waarde ervan. Als die waarde hoger is dan een drempel van € 6.957 (na aftrek van de kosten voor de verzekeraar) dan moet je belasting betalen over het bedrag waarmee de drempel wordt overschreden. Voorheen gold deze regel alleen voor kapitaal uitvaartverzekeringen, maar nu geld hij ook voor naturaverzekeringen.

De belastingdienst ziet het opgebouwde vermogen in uitvaartverzekeringen als extra spaartegoed. Je zou de verzekering immers kunnen afkopen en het opgebouwde vermogen teruggestort kunnen krijgen. Daarom moet je over dat vermogen, voor zover het samen met je andere spaargeld boven een bepaalde drempel uitkomt, vermogensrendementsheffing betalen. Daarbij gaat men ervan uit dat je 4% rendement haalt op je spaargeld en over die 4% moet je dan inkomstenbelasting betalen. Gezien de lage rentestanden van begin 2017 is dat niet gunstig.

Belastingdienst krijgt inzage in gegevens

Om je aangifte te kunnen controleren krijgt de belastingdienst voortaan inzicht in de gegevens van de verzekeraars die deze verzekeringen aanbieden. Sinds 1 januari 2017 zijn de verzekeraars verplicht ook het opgebouwde vermogen van je naturaverzekering aan de belastingdienst door te geven, als dat kapitaal hoger is dan € 6.957. Voor kapitaalverzekeringen gold die verplichting al langer.

De belasting na je overlijden

Na je overlijden wordt de uitvaart bekostigd vanuit je uitvaartverzekering, als je die een hebt afgesloten. Als die verzekering echter niet kostendekkend is moeten de erfgenamen, als ze je erfenis aanvaard hebben, het benodigde extra bedrag bijleggen. Dat bedrag mogen ze dan wel van de erfenis aftrekken, zodat ze er geen erfbelasting over hoeven te betalen.

Erfbelasting betalen hoeft overigens pas vanaf een bepaalde waarde van de erfenis. Deze drempelwaarde is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam met de overledene. Een echtgenoot of partner heeft bijvoorbeeld een vrijstelling van € 636.180, kinderen en kleinkinderen € 20.148 en andere erfgenamen betalen belasting als ze meer dan € 2.122 erven.

(Bron: Belastingdienst.nl)