Om je te beschermen tegen onbetaalbaar hoge medische kosten, mocht je plotseling ziek worden of een ongeluk krijgen, is iedere burger in Nederland verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Hiervoor is de basiszorgverzekering in het leven geroepen. Een verzekering die dekking biedt aan de hoogstnodige zorg. Toch wil niet iedereen zo’n verzekering afsluiten; dat kan zijn om principiële redenen, vanuit een geloofsovertuiging of simpelweg omdat men er het geld er niet voor heeft. Daar de basiszorgverzekering niet in strijd is met de zorgverzekeringswet heeft het Zorginstituut Nederland het recht je te beboeten indien je je niet verzekert. Het boetebedrag is bedoeld als prikkel om niet onverzekerd rond te lopen.

25 September jongstleden nam de Centrale Raad van Beroep de beslissing dat het boetebedrag van € 343,74 aan de hoge kant was en verlaagde dit naar € 150,-. Dit naar aanleiding van een hoger beroep dat een burger had aangespannen op grond van principiële bezwaren tegen het Nederlandse zorgstelsel en het ontbreken van vermogen en een regelmatig inkomen. De betrokkene heeft het hoger beroep niet gewonnen en het sanctiebedrag is niet ingetrokken. Het bij de wet vastgestelde boetebedrag is echter wel met meer dan de helft verlaagd.

Procedure bij weigering van zorgverzekering

Wanneer je om een of andere reden je niet direct verzekerd betekend dat niet dat je meteen een boete gepresenteerd krijgt. Het Zorginstituut geeft je drie maanden de tijd en attendeert je hier enkele malen nadrukkelijk op. Pas na drie maanden krijg je een boete. Inmiddels de bekende € 150,-. Voldoe je deze niet, je hoeft hem niet in één keer te betalen in termijnen mag ook, komt er na enkele weken een tweede van een gelijk bedrag bovenop. Reageer je ook niet op deze tweede boete word je door het Zorginstituut Nederland ambtshalve verzekert. De premie hiervoor wordt ingehouden op je loon of uitkering. Na een jaar ga je dan alsnog over naar een gewone basisverzekering.

Verzekeren uiteindelijk de beste keuze


De meesten van ons maker en niet zo’n probleem van en zijn graag goed verzekerd. Je wil immers niet weten wat een dagje ziekenhuis kost, laat staan als dat langer gaat duren. Met name in deze periode van het jaar zijn we ook allemaal weer druk in de weer met de zorgverzekeringen vergelijken voor 2016. De verzekeraars doen hier flink aan mee door te stunten met overstapkortingen en het plaatsen van zorgverzekering vergelijk staatjes op hun sites. Vooral om maar aan te geven dat zij echt de voordeligste zijn.

Wij van ikvergelijk.nu snappen deze burger wel dat hij het niet eens is met het Nederlandse zorgstelsel. Zorg is handel geworden, iets wat het eigenlijk niet zou mogen zijn. De basiszorg is een verplichting van de staat aan zijn burgers. Daarom ook de invoering van een vast basispakket. De verzekeringsmaatschappijen hebben daar echter hun eigen draai aan gegeven door de basisverzekering onder te verdelen in budget-, combinatie-, natura- en restitutiepolissen. Dus wat rest ons als we een goede zorgverzekering voor 2016 willen? Net als voorgaande jaren de zorgpakketten van de zorgverzekeraars goed met elkaar vergelijken en voor een zo laag mogelijke premie het meest uitgebreide zorgpakket kiezen.

Bron: Telegraaf.nl