Uit het onderzoek van Money View is gebleken dat de meeste verzekeraars zich niet houden aan de gemaakte afspraken omtrent een nieuw systeem voor het bepalen van het aantal schadevrije jaren. Bij sommige verzekeraars is zelfs gebleken dat de premieverhoging na een claim hoger is dan voorheen. Het gevolg van de premieverhoging is niet alleen het feit dat er enorme prijsverschillen ontstaan, maar ook dat er een hogere drempel voor schadeherstel ontstaat.

De autoverzekeraars zijn overeengekomen dat zij allen hetzelfde stelsel zullen hanteren om het aantal schadevrije jaren te bepalen. Op deze manier wordt het voor de consument een stuk overzichtelijker. Verzekeraars blijven wel vrij in het omzetten van het aantal schadevrije jaren in een premiekorting. Verzekeraars doen dit via een zogeheten bonus-malusladder.

De bonus-malusladder houdt in dat wanneer je hoog op de denkbeeldige ladder staat, je de meeste premiekorting ontvangt welke kan oplopen tot 80 procent van de basispremie. Indien er sprake is van schade zal de klant enkele treden omlaag worden gezet. Ook zal ingeval van schade de korting omlaag gaan en de premie omhoog.

De nieuwe regeling

De nieuwe regeling, onder de naam Bedrijfsregeling 11, houdt in dat elke autoverzekeraar hetzelfde systeem hanteert in geval van schade. De premiekorting moet ingeval van schade evenveel dalen als bij andere verzekeraars. Hoewel deze regeling al op 1 januari is ingegaan, heeft maar liefst 55 procent van de verzekeraars deze regeling niet opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden.

Uitschieters tot 50 procent

Uit het onderzoek van Money View is gebleken dat het premieverschil van verzekerden tot wel 50 procent hoger of lager is op het moment dat de verzekeraar de nieuwe regeling heeft doorgevoerd. Gemiddeld gezien zal de consument na de invoering van de regeling 14 procent minder gaan betalen bij het claimen van schade.

Minder schadeherstel?

Schadeherstellers verwachten door het afwijkende beleid van enkele verzekeraars dat consumenten ingeval van kleine schade eerder geneigd zijn om deze schades te negeren dan wanneer alle verzekeraars dezelfde regeling hanteren. De Rabobank heeft in een trendrapport al eerder gesignaleerd dat steeds meer mensen doorrijden met kleine carrosserieschades. Dit onderzoek werd bevestigd door het onderzoek van Zelf.nl waaruit bleek dat 60 procent van de verzekerden geen claim meer indient voor een kleine schade.

Een goedkope autoverzekering

Op Ikvergelijk.nu kun je jouw autoverzekering vergelijken met die van andere verzekeraars en op deze manier een goedkope autoverzekering afsluiten. Zo kun je al snel enkele tientallen euro’s per maand besparen.

Bron: MoneyView.nl