Weleens het polisblad van je autoverzekering bekeken en je even achter de oren gekrabd? Je bent niet de enige. Een recente enquête, uitgevoerd door GfK, is aanleiding voor veranderingen bij de verzekeraars.

De kleine lettertjes, wat betekenen ze nou eigenlijk?

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars nam onderzoeksbureau GfK onlangs een enquête af bij meer dan 1.000 Nederlanders. Onderwerp was de verzekering en dan in het bijzonder de (on-)duidelijkheid van het polisblad. Dit leidde het Verbond van Verzekeraars tot de conclusie dat te veel consumenten het moeilijk vinden er achter te komen wat al het jargon op hun polisblad nu eigenlijk precies betekent. Iets wat de rest van Nederland al langer wist, zo blijkt uit de enquête:

Van de ondervraagden vond bijna de helft de polis van bijvoorbeeld de autoverzekering lastig te vergelijken met de polissen van andere aanbieders. Een resultaat dat het vinden van een goedkope autoverzekering voor veel van deze Nederlanders in de weg staat. Zonder goede vergelijking van de voorwaarden van verschillende verzekeringen is het voor de consument namelijk lastig te achterhalen of besparing op de autoverzekering niet ten koste gaat van de dekking.

Zo’n kwart van de ondervraagden gaf daarnaast aan dat in de polis niet gemakkelijk te ontdekken is wat wel en wat niet gedekt is. Dat dit wel heel duidelijk dient te zijn vond 91 procent van de respondenten. Volgens 89 procent moet dit ook snel te vinden zijn en 85 procent wil dat vooral ook in hele duidelijke taal kunnen teruglezen.

Het goede voornemen van de verzekeraars

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het Verbond van Verzekeraars een aantal nieuwe regels voor haar leden ingesteld. Vanaf 1 januari 2016 proberen deze door middel van standaard iconen snel te tonen wat de dekking van een specifieke verzekering precies inhoudt. Huis- en autoverzekeringen zijn enkele van de 15 meest gangbare verzekeringen die in eerste instantie op deze manier worden verduidelijkt. De minder populaire verzekeringen zouden in de loop van 2016 moeten volgen.

Deze iconen maken deel uit van zogenaamde verzekeringskaarten: Digitale documenten die er specifiek op ingericht zijn om verschillende polissen goed met elkaar vergelijkbaar te maken. Een ontwikkeling die de Consumentenbond toejuicht. “Hiermee doet de sector echt iets aan de klacht over de kleine lettertjes”, aldus directeur Bart Combée.

Een tweede groep die razend enthousiast is over de ontwikkeling zijn vergelijkingssites. Bij deze sites komen vragen over de dekking van een goedkope autoverzekering bijvoorbeeld veelvuldig voor. Klanten hebben het idee dat het besparen op de autoverzekering ten koste gaat van hun dekking en nemen contact op om uitleg te krijgen over de kleine lettertjes. De nieuwe verzekeringskaarten en de bijbehorende iconen zouden deze onzekerheid bij veel bezoekers weg moeten nemen en zo nog meer Nederlanders in staat moeten stellen om flink te besparen op hun verzekering.

Bron: Nu.nl