Uit recent onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta blijkt dat de helft van de Nederlanders niet weet wat hun uitvaartverzekering precies vergoedt. Zij zijn niet op de hoogte van het verzekerde bedrag of de invulling van het dienstenpakket. De polis van de uitvaartverzekering wordt door deze groep zelden tot nooit bekeken en herzien. Met name jongvolwassenen geven aan over onvoldoende kennis te beschikken.

75% heeft een uitvaartverzekering

Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft afgesloten. De overige 25% geeft onder andere aan geen uitvaartverzekering te hebben omdat zij nog niet met hun uitvaart en de kosten daarvan bezig zijn. Een andere verklaring is dat zij de uitvaartkosten op een andere manier verwachten te gaan betalen, zoals met de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering of met spaargeld.

Onderverzekerd

Zeker 43% van de ondervraagden geeft aan niet te weten hoeveel een uitvaart kost. Zij denken wel dat de huidige uitvaartverzekering waarschijnlijk onvoldoende zal zijn om de kosten volledig te vergoeden. De mensen met een uitvaartverzekering bleken gemiddeld verzekerd te zijn voor 6.777 euro. Een uitvaart kost op dit moment tussen de 6.500 en 11.000 euro, dus het idee onderverzekerd te zijn lijkt volkomen terecht.

Uitvaartpolis wordt zelden gecontroleerd

Slechts 25% van de mensen met een uitvaartverzekering controleert jaarlijks of deze nog passend is. In vergelijking met andere verzekeringen die vaak wel jaarlijks herzien worden is dit een lage score. Het onderzoek laat een tweezijdig beeld zien. Aan de ene kant denkt men dat de uitvaartverzekering te laag is, maar aan de andere kant komt slechts een klein deel van de groep daardoor in actie. Terwijl toch 80% van de ondervraagden zegt de nabestaanden te willen beschermen tegen de financiële gevolgen van een uitvaart.

Controleer jaarlijks de uitvaartverzekering

Monuta roept iedereen op om jaarlijks de uitvaartverzekering te herzien. Het is altijd mogelijk om de dekking te wijzigen zodat deze meer past bij jouw situatie en persoonlijke uitvaartwensen. Het is ook mogelijk een tweede uitvaartverzekering af te sluiten naast je huidige verzekering zodat je voldoende verzekerd bent. Dit hoeft niet bij Monuta, het loont om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken en eventueel over te stappen.

Bron: Monuta.nl