Onverklaarbare prijsverschillen in verzekeringspremies

Je moet er even voor gaan zitten en het zal je misschien een of twee uurtjes van je tijd kosten. Als je echter ziet wat het je kan opleveren heb je dat er graag voor over. Uit een steekproef die de De Consumentenbond afgelopen maand hield is namelijk gebleken dat de premies van verzekeringen niet alleen per postcode maar zelfs per huisnummertoevoeging behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Hierbij gaat het dan niet om zomaar enkele euro’s maar om bedragen die kunnen oplopen tot meer dan € 100,-.

Risicogebieden niet eenduidig

Elk jaar worden door de verzekeraars de risicogebieden opnieuw in kaart gebracht. Het vreemde is dat deze per maatschappij verschillen. Wat bij REAAL een risicovolle wijk is hoeft dat bij ASR helemaal niet te zijn. Om een overzicht te krijgen welke gebieden in Nederland daadwerkelijk risicogebieden zijn heeft De Consumentenbond aan het Verbond van Verzekeraars om inzage in cijfers aangaande de geclaimde schades binnen de diverse regio’s verzocht. De bond kreeg nul op het rekest. “De verzekeraar is vrij te bepalen welk gebied een risicogebied is of niet”, aldus het Verbond. Voor de consument is het daardoor onmogelijk erachter te komen bij welke verzekeraar zijn wijk wel of niet als ‘risicowijk’ aangemerkt wordt. De Consumentenbond zou voor een betere transparantie graag openbare schadestatistieken van en eenduidige risicogebieden, bij alle verzekeraars zien. Volgens het Verbond zijn beide zaken niet aan de orde omdat bij de uiteindelijke bepaling van de verzekeringspremie er tevens persoonsgerichte factoren meespelen. Daarnaast laat het Verbond weten dat dankzij vergelijkingssites het voor de consument tegenwoordig heel eenvoudig is om de voor hem meest gunstige verzekering te kiezen.

De feiten op een rij

Waar draait het nu allemaal om? Wat zijn nu die schrikbarende verschillen die uit de steekproeven van De Consumentenbond naar voren zijn gekomen en hoe hebben ze dat gedaan? Heel simpel, via vergelijkingssite als deze hebben de onderzoekers steeds dezelfde huishoudelijke gegevens ingevoerd met telkens een wisselend huisnummer, postcode of nummerachtervoegsel. Zo komt er bij REAAL uit de bus dat een inwoner van Den Haag die op nummer 83A woont maar liefst € 105,- meer betaalt voor dezelfde WA autoverzekering als de buurman van nummer 83. Vanwege ‘concurrentiegevoelige informatie’ vinden ze bij REAAL dat zij hierover niets kunnen zeggen. Ze schermen daarnaast met termen als ‘gegevens op huishoudniveau’ die aanleiding zouden geven tot premieverschillen. De Consumentenbond geeft echter aan dat zij hun onderzoek gedaan hebben met invulling van gegevens van een en dezelfde fictieve persoon. Die € 105,- is natuurlijk een extreem voorbeeld. Voor ons als consument echter een extra stimulans alle verschillende autoverzekeringen onderling nog nauwkeuriger te gaan vergelijken.

In de provincie Utrecht werden vervolgens de woonhuisverzekeringen van 31 verschillende verzekeraars met elkaar vergeleken in hetzelfde postcodegebied. 17 Aanbieders baseren de premie alleen op het postcodenummer, terwijl bij 7 daarvan ook de letters van invloed zijn op het premiebedrag. Dat betekent dus dat je zomaar een hogere premie kan hebben omdat je toevallig aan de even of oneven kant van een straat woont. Normaliter zouden verzekeringspremies gerelateerd moeten zijn aan het inbraakrisico in een bepaalde wijk of buurt. Maar ook hier loop je als consument per maatschappij tegen andere voorwaarden aan. Zo hanteren SNS, Vivat en BLG Wonen bijvoorbeeld een adresafhankelijke premie waarin er zelfs onderscheid in premiebedrag wordt gemaakt als je een toevoeging achter je huisnummer hebt.

Verzekeraars vrij in premiebeleid

Het Verbond van Verzekeraars toont zich verbaasd dat als deze zaken mogelijk zijn. Ze schrijven de prijsverschillen toe aan het onderscheid tussen een gewoon appartement of penthouse en een studenten- of bejaardenflat. Verder wekt het Verbond de indruk om de brei heen te draaien met argumenten als; niet eenduidige risicogebieden bij alle verzekeraars, verschil in bedrag van eigen risico en samenstelling van het huishouden. Tevens laten ze weten dat zolang er geen discriminatie plaatsvind de verzekeraar vrij is in zijn premiebeleid. Daarbij niet verzuimend te vermelden dat óók de klant vrij is om over te stappen wanneer hij wil. Iets wat de laatste jaren trouwens steeds makkelijker geworden is dankzij een toenemend aantal vergelijkingssites.

Dit onderzoek heeft nog maar kort geleden plaatsgevonden. De Consumentenbond heeft laten weten dat ze het een bijzonder onbevredigende situatie vinden en op deze vreemdsoortige en onverklaarbare prijsverschillen bij het Verbond zullen blijven hameren. In de Consumentengids van september 2015 wordt de steekproef van de belangenorganisatie uitgebreid behandelt.

Bron: Nu.nl