Wie een uitvaartverzekering heeft afgesloten bij Monuta, kan kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekeren op de eigen polis. Onlangs heeft Monuta de voorwaarden voor deze gratis kinderverzekering aangepast. De aanpassing heeft betrekking op de wachttijd van drie maanden die bij een meeverzekerd kind werd toegepast.

Drie maanden wachttijd

Eén van de voorwaarden van de gratis kinderverzekering is sinds 2012 een verplichte wachttijd van drie maanden. Wanneer het kind binnen die periode kwam te overlijden, dan werd de uitvaart niet vergoed. Monuta heeft deze voorwaarden nu aangepast. Komt het kindje binnen drie maanden te overlijden als gevolg van een ongeluk, dan worden de kosten wel vergoed. Het verzekerde bedrag is dan even hoog als het verzekerde bedrag van de hoofdverzekeringsnemer.

Wachttijd bij wijziging verzekeringsbedrag

Ook wanneer je als ouder het verzekerde bedrag verhoogt, geldt er voor het meeverzekerde kind een wachttijd van drie maanden. Als je kind binnen die periode komt te overlijden, dan wordt de uitvaart vergoedt onder de oude voorwaarden. Alleen wanneer het kind komt te overlijden door een ongeluk, komt de wachttijd te vervallen.

Klantvriendelijke maatregel

Monuta heeft de wachttijdregeling in 2012 ingevoerd om fraude te voorkomen. Bij het bijschrijven van een kind worden namelijk geen medische gegevens van het kind gevraagd. Door de wachttijdregeling te laten vervallen in het geval van een ongeluk, komt Monuta de ouders tegemoet zonder dat de kans op fraude hoger wordt. De aanpassingen van de algemene voorwaarden zijn een klantvriendelijke maatregel van de uitvaartverzekeraar.

Nooit wachttijd

Wil je dat je kind ook binnen de eerste drie maanden verzekerd is? Dan heb je bij Monuta de optie om een eigen uitvaartverzekering af te sluiten voor je kind. Vanwege de leeftijd zal er een lagere premie betaald moeten worden dan wanneer men wacht met het afsluiten van een individuele verzekering tot het kind 18 jaar is. Monuta heeft dan echter wel het recht medische gegevens op te vragen en de premie of de voorwaarden hier op aan te passen.

Gratis kinderverzekering niet altijd mogelijk

Het is niet bij alle uitvaartverzekeraars mogelijk om je kind gratis mee te verzekeren. Uitvaartverzekeraars die deze optie wel bieden hanteren vaak verschillende voorwaarden. Het is dus raadzaam verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken voordat je een uitvaartverzekering voor je kind afsluit.