Jongeren zijn duidelijk nog niet massaal bezig met hun overlijden. Uit een onderzoek dat uitvaartverzekeraar Monuta liet doen, bleek dat minder dan de helft van hen (46 % van de ondervraagden onder de 35 jaar) een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Van de ondervraagden boven de 35 jaar had 70% een uitvaartverzekering.

Wel of geen inzicht in de kosten

Jongeren hebben ook weinig inzicht in de kosten, die een uitvaart met zich meebrengt. Gemiddeld schat tweederde van hen die kosten lager in dan € 5.000. Bij de respondenten van ouder dan 35 jaar dacht 18 % dat. Volgens Monuta kost een gemiddelde crematie echter al gauw tussen de € 6.500 en € 9.000 en een gemiddelde begrafenis zelfs tussen de € 8.500 en € 11.000.

Overigens worden door sommigen vraagtekens gezet bij de hoogte van deze gemiddelde kosten. Zo stelt een uitvaartvergelijker dat de tarieven voor uitvaarten steeds lager worden. Dat zou dan komen door het grote aantal uitvaartverzorgers en door de opkomst van de budgetuitvaart. De vergelijker stelde dat de gemiddelde kosten voor een uitvaart tussen € 4.000 en € 5.000 bedragen, wat dan weer zou betekenen dat jongeren juist wél een goed inzicht in de kosten hebben.

Veel concurrentie en budgetuitvaarten

Het aantal uitvaartverzorgers is de laatste jaren explosief gestegen, van 600 vroeger tot 2.600 eind 2016. De concurrentie is dus groot en dat drukt de prijzen. Ook neemt het aantal budgetuitvaarten toe. Dat zijn zeer eenvoudige uitvaarten, die vaak helemaal online geregeld worden. Je kunt al een budgetuitvaart krijgen voor zo’n € 1.250. Daarmee zijn de aanbieders, zoals Uitvaart24, ABC UZ en Meride, vaak duizenden euro’s goedkopers dan traditionele uitvaartverzorgers.

Provisieverbod

Dat minder jongeren een uitvaartverzekering afsluiten heeft ook te maken met het provisieverbod, dat sinds enige jaren van kracht is. Kreeg je vroeger bijvoorbeeld een Xbox cadeau als je een verzekering afsloot, tegenwoordig moet je betalen voor het advies en de bemiddeling bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De invloed van het provisieverbod is zo groot, dat Monuta zelfs pleit voor een subsidie op het verzekeringsadvies voor een uitvaart. Die subsidie zou beschikbaar moeten komen voor mensen met een laag inkomen. Volgens Monuta is het aantal gemeentelijke uitvaarten de laatste jaren met 15 % gestegen, voornamelijk door de hoge advieskosten.

Toch zouden juist mensen met weinig inkomen, die daardoor ook een kleine financiële buffer hebben, er goed aan doen een uitvaartverzekering af te sluiten. De maandelijkse lasten daarvan zijn te overzien, zeker als je er al op jonge leeftijd mee begint.

(Bron: amweb.nl)