Wat wil je dat er gebeurt met de as, die overblijft na je crematie? Als je daar wensen over hebt, is het verstandig die te bespreken met je naasten en om ze ergens zwart op wit vast te leggen.

Wettelijke regels

Na en crematie moet de as een maand op het crematorium blijven. Dat is wettelijk zo geregeld. Weet je na die periode nog niet wat je ermee wilt doen, dan bewaart het crematorium de as nog maximaal vijf maanden. Deze periode kun je telkens met een jaar verlengen, bijvoorbeeld als de overledene samen met zijn of haar partner uitgestrooid wil worden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Standaard wordt de as in een eenvoudige urn meegegeven aan de nabestaanden of uitgestrooid op een strooiveld bij het crematorium. Deze twee opties behoren meestal ook tot het dienstenpakket dat verzekerd wordt in een natura uitvaartverzekering. Maar er is veel meer mogelijk:

  • Je kunt de as ook uitstrooien in je eigen tuin, in de natuur of op zee. Meestal weet de uitvaartverzorger wel in welke gebieden dit toegestaan is, overleg dus met hem.
  • Je kunt de as thuis bewaren in een zelf uitgekozen urn. Je kunt urnen laten maken in iedere gewenste vorm en in veel materialen, zoals keramiek, metaal en natuursteen.
  • Je kunt de urn laten bijzetten in een urnenmuur, een urnentuin of een columbarium. Op de meeste begraafplaatsen is daar een ruimte voor ingeruimd. Ook hebben veel crematoria een binnencolumbarium. Dat is een aparte ruimte met urnen en persoonlijke aandenkens of foto’s. Voor kinderen is er op de meeste begraafplaatsen en strooivelden van crematoria een aparte ruimte gereserveerd.
  • De urn kan ook worden bijgezet in een graf, of begraven worden in een apart graf.
  • Je kunt de as, of een gedeelte ervan, ook laten verwerken in een kunstwerk of sieraad. Er zijn kunstenaars en edelsmeden die hierin gespecialiseerd zijn.
  • Je hebt altijd een natuurlijke, tastbare herinnering aan je dierbare als je bovenop de as een boom plant. Die groeit dan als het ware op de as. Je kunt dit doen in je eigen tuin, maar in sommige gemeenten bestaat ook de mogelijkheid om een boom aan te planten in de openbare ruimte.

Restmetaal

Bij een crematie kan er ook restmetaal overblijven, bijvoorbeeld van een gebits- of heupprothese. Dit metaal wordt door het crematorium verzameld en verkocht. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel, het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Dit fonds ondersteunt organisaties als Ronald McDonaldhuizen, het AIDSfonds en het Koningin Wilhelmina Fonds.

Bron: Yarden.nl