Steeds meer mensen hebben de wens om na hun overlijden te worden begraven op een natuurbegraafplaats. Hoe werkt dat en hoe regel je dat? En wat is eigenlijk een natuurbegraafplaats?

Natuurbegraafplaatsen zijn ouder dan kerkhoven

In een ver verleden was het gebruikelijk om overledenen in de natuur te begraven. Kerkhoven verschenen pas met de introductie van het Christendom in Nederland. In de ons omringende landen zijn natuurbegraafplaatsen talrijker dan bij ons. In Engeland zijn er meer dan 300, in Duitsland 50. Maar ook hier neemt het aantal snel toe. Momenteel zijn er ongeveer 20 natuurbegraafplaatsen, maar plannen voor 50 nieuwe liggen al klaar.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Een natuurbegraafplaats is een stukje natuur, waar het toegestaan is om mensen te begraven. Je kiest er zelf de plek uit waar je begraven wilt worden. Onder die mooie oude boom, bij die fraai bloeiende struiken of juist op dat zonnige plekje in het open veld. De plek van je graf kun je vastleggen bij de beheerder van de begraafplaats, vaak een grote uitvaartverzorger of -vereniging. Nadat je begraven bent worden de uitgegraven grond en begroeiing weer zorgvuldig teruggeplaatst, zodat de natuur zich snel kan herstellen. Een graf is altijd maar voor één persoon en wordt dan ook maar één keer opengemaakt. Zo heeft de natuur er het minste onder te leiden. Een grafmonument is niet toegestaan.

De voordelen van een natuurbegraafplaats

Begraven worden op een natuurbegraafplaats is goedkoper dan op een kerkhof. Je hoeft ten eerste al geen grafsteen te kopen. Daarnaast hoef je ook niet te betalen voor het onderhoud van het graf en het kerkhof. Een plekje in de natuur kan voor de nabestaanden heel troostrijk zijn en misschien is de drempel om er heen te gaan wel lager als bij een kerkhof. Ook hoeven zij zich geen zogen te maken over hoe het graf erbij ligt.

Hoe regel je het?

Als je op een natuurbegraafplaats begraven wilt worden, moet je dat vastleggen. Veel uitvaartverzekeringen bieden daartoe een gelegenheid, maar het kan ook in een document dat je bewaart op een plek die bekend is bij je nabestaanden. Eventueel kun je al voor je overlijden een plekje vast laten leggen, zoals hierboven omschreven. Een nadeel daarvan is wel, dat je voor die reservering vooraf moet betalen. Aanbieders van uitvaartverzekeringen buigen zich momenteel over de vraag hoe zij dit kunnen regelen binnen de verzekering.

Bron: DELA.nl