In de wetgeving ten aanzien van het beleid aangaande schadevrije jaren zitten veranderingen aan te komen die per 1 januari 2016 voor elke verzekeraar van kracht worden. Op dit moment hangt het af van de verzekeringsvoorwaarden die de maatschappij hanteert hoeveel schadevrije jaren je kwijtraakt bij een claim. Vanaf volgend jaar hebben alle maatschappijen zich te houden aan een standaardtabel die opgemaakt is door het Verbond van Verzekeraars.

Vanaf de verplicht gestelde datum van 1 januari 2016 heb je de mogelijkheid 99 schadevrije jaren op te bouwen. Voor elk jaar dat je geen schade claimt krijg je 1 jaar en voor elke schade die je claimt lever je 5 jaar in. Je kan tot een minimum van -5 jaar. Heb je op een gegeven moment 15 of meer schadevrije jaren val je bij een claim altijd terug naar +10. Het is de verzekeraars vanaf 2016 nog wel vrij zelf te bepalen hoeveel kortingstredes ze je toekennen bij binnenkomst. Het blijft ook na die tijd dus zeker nog raadzaam de autoverzekeringen te vergelijken.

Verzekeraars zijn met de invoering van de regeling niet verplicht te wachten tot 1 januari 2016. Delta Lloyd bijvoorbeeld past de regel nu al toe op iedere nieuw binnenkomende klant.

Bron:Nu.nl