Waarborgfonds Motorverkeer

De stichting Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht door autoverzekeraars. Het Waarborgfonds is er voor verzekerden die door een motorvoertuig, zoals een auto, brommer of tractor, schade hebben geleden en hier niet mee terecht kunnen bij de verzekeraar.

De schade aan je auto moet door een ander motorrijtuig zijn veroorzaakt. Als dit niet zo is dan kun je de schade niet claimen bij het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt ook schade die met een gestolen motorvoertuig is veroorzaakt. Schade veroorzaakt door vandalisme vergoedt de stichting niet.

Geen winstoogmerk

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft geen winstoogmerk. De stichting kan blijven bestaan, omdat deze wordt gefinancierd uit de jaarlijks vastgestelde bijdragen van de Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van de WA-premies gaat naar de stichting.

Waarmee kun je bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht?

Je kunt terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer om schade aan je auto te claimen als er geen veroorzaker is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de veroorzaker is doorgereden. In dat geval kan de schade niet op zijn verzekeraar verhaald worden. Als het Waarborgfonds de schade vergoedt, heb je een eigen risico van 250 euro. Dit geldt alleen voor materiele schade. Bij lichamelijk letsel is er geen eigen risico.

Wanneer kan je een schadeclaim indienen bij het Waarborgfond Motorverkeer?

Niet iedereen kan een schadeclaim indienen bij het Waarborgfonds. Hier zijn de volgende regels aan verbonden:

  • De schade moet door een motorrijtuig zijn veroorzaakt. Een schade-expert zal naar de schade aan je auto kijken. Deze expert wordt door de autoverzekeraar of het Waarborgfonds gestuurd.
  • Je moet getuigen hebben die kunnen bevestigen wat er is gebeurd. Ook moeten de getuigen kunnen bevestigen dat je auto nog geen schade had toen je deze achterliet. Een getuige mag ook een familielid en/of je partner zijn. Het is zinvol om ook foto’s te maken als bewijsstuk.
  • Je moet aan kunnen tonen dat je er alles aan hebt gedaan om te achterhalen wie de schade veroorzaakt heeft. Voorbeelden hiervan zijn een aangifte bij de politie en het inschakelen van buurtbewoners.

Je kunt dus niet direct een schadeclaim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als je dit doet, moet je goed kunnen aantonen dat je recht hebt op een vergoeding en dat je autoverzekeraar niets meer kan doen.