Voorlopige dekking

Als je een autoverzekering aanvraagt bij een verzekeraar, moet deze op basis van je gegevens beslissen of hij de aanvraag goedkeurt of weigert. Tussen het moment van de aanvraag en het bericht of je bent geaccepteerd, zitten een paar dagen of weken. Gedurende deze periode kan de verzekeraar een tijdelijke dekking afgeven, welke de voorlopige dekking wordt genoemd.

Gewoon verzekerd

In de periode van de voorlopige dekking ben je wel gewoon verzekerd en kan je dus zonder problemen de weg op. Je bent pas echt verzekerd als je je verzekeringsbewijs hebt ontvangen. Wel betaal je al premie vanaf de eerste dag dat de voorlopige dekking ingaat. Als de verzekeraar je aanvraag na de beoordeling niet goedkeurt, wordt de voorlopige dekking weer ingetrokken.

Waar kijkt de verzekeraar naar?

Aan de hand van je gegevens bepaalt de autoverzekeraar of je aanvraag wordt goedgekeurd of geweigerd. Wanneer je een negatief aantal schadevrije jaren hebt, een rijontzegging hebt gehad, een wanbetaler was of een strafrechtelijk verleden hebt, kan het zijn dat de verzekeraar je aanvraag niet accepteert. Verder hangt de acceptatie ook af van bepaalde kenmerken van je auto. Zo kijkt de verzekeraar onder meer naar de waarde, de beveiliging en het vermogen.

Aanvraag afgewezen

Het kan gebeuren dat je aanvraag toch wordt afgewezen. Ook als je een voorlopige dekking hebt gehad. Dit gebeurt als je bepaalde informatie niet op de aanvraag hebt vermeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bent vergeten om een schade op te geven. De verzekeraar trekt de voorlopige dekking dan in en wijst je aanvraag af. Als dit gebeurt, is het verstandig om opnieuw een autoverzekering aan te vragen bij een andere verzekeraar.

Intrekken voorlopige dekking

Als je bewust verkeerde informatie op het aanvraagformulier hebt vermeld dan trekt de verzekeraar de voorlopige dekking ook in. Je aanvraag wordt dan afgewezen. Dit mag de verzekeraar alleen doen als deze je aanvraag ook niet had geaccepteerd als je wel de juiste informatie op het aanvraagformulier had vermeld. De verzekeraar beëindigt je aanvraag dan met terugwerkende kracht. Dit betekent dat je onverzekerd bent geweest vanaf het moment van de aanvraag. Als je in de periode tussen de aanvraag en de afwijzing schade hebt gehad, is de kans groot dat de verzekeraar de schade niet vergoedt.

Vul de aanvraag naar waarheid in

Om problemen te voorkomen, is het dus belangrijk dat je de aanvraag correct en naar waarheid invult. Met een voorlopige dekking ben je verzekerd voor schade. Dit is ook zo als de verzekeraar je aanvraag afwijst. Als je verkeerde informatie op de aanvraag invult, is de voorlopige dekking niet geldig.