Rechtsbijstand voor Motorrijtuigen

Met een verzekering voor Rechtsbijstand voor Motorrijtuigen krijg je als voertuigbezitter juridische hulp bij verschillende zaken. Je krijgt niet alleen hulp als je deelneemt aan het verkeer, maar vaak ook bij andere situaties.

Wanneer krijg je juridische hulp?

Met een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen krijg je juridische hulp in gevallen als:

  • Problemen die te maken hebben met een schadevergoeding
  • Het aantekenen van beroep tegen de invordering van je rijbewijs en/of de inbeslagneming van je motorvoertuig, zoals je auto of motor.
  • Een juridisch geschil over strafvervolging
  • Een conflict over de reparatie of de aanschaf van je auto of motor.

De rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen kan ook worden gebruikt bij het claimen van persoonlijke letselschade, zoals smartengeld en inkomstenderving.

Waar kan je een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen voor gebruiken?

Als je een auto bestuurt, kan je te maken krijgen met een conflict waarbij je juridisch advies en deskundige hulp nodig hebt. Met een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen heb je recht op advies en hulp. Hiermee worden niet alleen de kosten van de deskundigen en de getuigen vergoed, maar ook gerechtskosten, expertisekosten en advocaatkosten. Bovendien worden de proceskosten van de tegenpartij ook vergoed als je een rechtszaak verliest.

De tegenpartij aansprakelijk stellen

Met een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen krijg je juridische hulp om de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor veroorzaakte letselschade en/of materiële schade. Als de rechter de tegenpartij als schuldige aanwijst, kun je de opgelopen schade verhalen.

Je onschuld verdedigen

Het kan dat je een botsing krijgt met een andere autobestuurder. De tegenpartij kan jou dan aansprakelijk stellen voor de botsing, maar het kan natuurlijk dat de schuld wel bij de ander ligt. Als je een rechtsbijstandverzekering voor
motorrijtuigen hebt, krijg je juridische hulp om je onschuld te verdedigen.

Strafvervolging na een verkeersovertreding

Na een ongeval of een overtreding kun je een straf krijgen. Je hebt dan recht op juridische hulp bij de strafvervolging.

Het oplossen van een conflict met de dealer of de garage

Als je een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen hebt, krijg je juridische hulp om een conflict dat te maken heeft met de aankoop, verkoop of de reparatie van je auto. Je krijgt alleen hulp als de autodealer of de garage is aangesloten bij de BOVAG.

Het berekenen van de schade

Je krijgt ook hulp bij het berekenen van de opgelopen schade. Het gaat hierbij zowel om de huidige schade als de eventuele bijkomende schade. Verder krijg je ook juridisch advies over medische hulpverlening.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Sommige verzekeraars bieden een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen en een verhaalsrechtsbijstandverzekering aan. Met deze laatstgenoemde verzekering heb je alleen recht op juridische hulp bij het verhalen van schade, zoals letselschade of schade aan je voertuig. Met de verhaalsrechtsbijstandverzekering wordt dus minder rechtshulp vergoed dan met de rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen.

Het is ook een optie om een rechtsbijstandverzekering voor verkeer af te sluiten. Hiermee krijg je weer meer rechtshulp dan bij een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen.