RDW / Rijksdienst voor Wegverkeer

De overheidsorganisatie Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) gaat over alle wetten en regels die met voertuigen te maken hebben. Sinds 1949 zorgt de RDW ervoor dat het wegverkeer in ons land schoon, veilig, geordend en zo economisch mogelijk verloopt. Om dit te realiseren, voert de RDW tal van (wettelijke) taken uit voor de verschillende ministeries.

Wat zijn de taken van de RDW?

De RDW houdt zich onder meer bezig met:

  • Toelating van voertuigen en voertuigonderdelen
  • Toezicht en controle
  • Documentafgifte
  • Registratie en informatieverstrekking
  • Uitvoeren van controles verzekeringsplichtigen

Toelating van voertuigen en voertuigonderdelen

De RDW zorgt voor de toelating van voertuigen en voertuigonderdelen op de Nederlandse en de Europese markt. Dit gebeurt aan de hand van de technische voorschriften.

Toezicht en controle

De overheidsorganisatie houdt zich ook bezig met het toezicht houden op en het controleren van erkende bedrijven en de technische staat van voertuigen. Deze moeten namelijk voldoen aan de veiligheids- en milieueisen.

Documentafgifte

De RDW geeft documenten af aan voertuigen en voertuigeigenaren- of houders.

Registratie en informatieverstrekking

De Rijksdienst voor Wegverkeer verzamelt, slaat op, bewerkt en beheert gegevens van voertuigen, voertuigeigenaren- of houders. Bovendien verstrekt de organisatie informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.

Uitvoeren van controles verzekeringsplichtigen

De RDW voert ook controles uit met betrekking tot de verzekeringsplicht voor motorrijtuigen. De organisatie controleert dus of verzekeringsplichtigen daadwerkelijk een geldige autoverzekering hebben.

Basisregister voertuigen

De RDW is houder van het kentekenregister. Sinds 2008 is dit register aangewezen als basisregister voertuigen van Nederland. In dit register staan alle voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaren of houders van een voertuig. Heel veel overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken dit register, zoals de politie en de Belastingdienst.

Bescherming persoonsgegevens

Natuurlijk gaat de RDW zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Zo voldoet de overheidsorganisatie aan de Wet bescherming persoonsgegevens en volgt het de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens. De RDW heeft hiervoor het Keurmerk Privacy Auditproof gekregen voor de Basisregistratie Voertuigen.