Economisch total loss

Je auto wordt total loss verklaard als deze na een ongeluk zodanig beschadigd is dat je er niet meer in kunt rijden. Je auto is economisch total loss als de reparatiekosten zo hoog zijn dat een reparatie niet meer de moeite waard is.

Als je auto economisch total loss is verklaard dan is de schade aan je auto groter dan de waarde van je auto. Het heeft dan geen zin om je auto te laten repareren.

Vaststellen van de waarde van je auto

Op het moment dat je de schade bij je verzekeraar meldt, stuurt deze een schade-expert langs om je auto economisch total loss te verklaren. Vervolgens stelt deze de volgende twee bedragen vast:

  • De waarde van je auto vóór het ongeluk
  • De waarde van je auto ná het ongeluk

De waarde van je auto vóór het ongeluk

De hoogte van de waarde van je auto vóór het ongeluk wordt onder meer bepaald door de onderhoudsstaat, het bouwjaar, de kilometerstand en het type auto.

De waarde van je auto ná het ongeluk

Wanneer je auto economisch total loss is verklaard, mogen verschillende opkopers een bod op je auto uitbrengen. Het hoogste bod bepaalt dan de huidige waarde van je auto na het ongeluk. Dit wordt de restwaarde genoemd.

Je autoverzekering en je auto economisch total loss

Als je enkel een WA-autoverzekering hebt, wordt alleen de schade vergoed die je bij derden hebt aangebracht. Als het auto-ongeluk je eigen schuld was, vergoedt de verzekeraar dus niets. Als een ander het ongeluk heeft veroorzaakt, krijg je wel een schadebedrag uitgekeerd.

Met een WA+ beperkt casco autoverzekering wordt een auto die economisch total loss is verklaard soms vergoed. Dit is zo als de auto total loss is geraakt door storm, hagel, overstroming, vandalisme of brand. Je krijgt echter niets vergoed als je de schade zelf hebt veroorzaakt.

Als je een allrisk autoverzekering hebt, krijg je wel altijd een vergoeding als je auto economisch total loss is. Dit is ook zo als een ongeval je eigen schuld is, behalve als je onder invloed hebt gereden.