Casco

Met casco wordt je auto bedoelt. Als je een autoverzekering afsluit, heb je de keuze uit diverse dekkingsmogelijkheden. Zo kun je enkel kiezen voor de wettelijk verplichte WA-dekking. Echter, hiermee is je auto niet verzekerd. Als je kiest voor een uitgebreidere autoverzekering met casco dekking is de schade aan je auto ook gedekt. Een verzekering met casco dekking sluit je altijd af in combinatie met een WA-dekking.

Autoverzekeringen met casco dekking

Er zijn twee soorten autoverzekeringen met casco dekking:

 • WA+ beperkt cascoverzekering
 • WA+ Volledig cascoverzekering (allrisk autoverzekering)

WA+ beperkt cascoverzekering

Met een WA-autoverzekering met een beperkt casco dekking ben je niet alleen verzekerd voor schade aan derden, maar ook voor schade aan je eigen auto. Dit kan schade zijn die is veroorzaakt door een storm, brand, diefstal of een poging tot diefstal. Een aanrijding met dieren is ook verzekerd. De meeste verzekeraars vergoeden ook ruitschade.

Een WA+ beperkt cascoverzekering dekt de schade aan je eigen auto niet in geval van vandalisme of als deze te water raakt. Ook slipschade door bijvoorbeeld gladheid wordt niet vergoed.

WA+ volledig cascoverzekering

Een WA+ volledig cascoverzekering wordt meestal een allrisk autoverzekering genoemd. Dit is een WA-autoverzekering met een zeer uitgebreide dekking. Hiermee wordt de schade vergoed die jij, of een ander die je auto bestuurt, aan het voertuig van een ander toebrengt. Verder dekt de allriskverzekering ook bijna alle schade die jij zelf, per ongeluk, aan je auto veroorzaakt. Met een WA+ volledig casco autoverzekering wordt schade aan je auto vergoed die is veroorzaakt door:

 • Diefstal of een poging tot diefstal
 • Brand
 • Explosie
 • Blikseminslag
 • Botsing met dieren
 • Sterretje in vooruit
 • Storm en ander natuurgeweld
 • Aanrijdingen
 • Slippen
 • Te water raken

Welke dekking past bij je auto?

Voor het afsluiten van een WA+ beperkt of volledig casco autoverzekering is het verstandig om te kijken naar de leeftijd van je auto en het aantal gereden kilometers. Over het algemeen raden de autoverzekeraars het volgende aan:
WA-autoverzekering: voor auto’s die ouder zijn dan 10 jaar
WA+ beperkt casco autoverzekering: voor auto’s die 6 tot 10 jaar oud zijn
WA+ volledig casco autoverzekering: voor auto’s die 0 tot 5 jaar oud zijn

Ook als de dagwaarde van je auto nog steeds erg hoog is of als je veel schadevrije jaren hebt, is het verstandig om een autoverzekering met casco dekking af te sluiten.