Bonus/malus ladder

Als je veel schadevrije jaren opbouwt, ontvang je meer korting op je autoverzekering. Je betaalt dan dus minder premie. Deze korting is ook wel bekend als de no-claimkorting. In de bonus/malusladder is de hoogte van deze korting vastgesteld. Deze korting kan oplopen tot wel 80 procent. Elke autoverzekeraar hanteert weer een andere no-claimkorting.

Wat is de bonus/malusladder?

De bonus/malus ladder is een soort tabel die loopt vanaf trede 1 tot bijvoorbeeld trede 15. Iedere trede geeft een korting of een premieopslag weer. Als je voor de eerste keer een autoverzekering afsluit, sta je op de inschalingstrede. Dit is bijvoorbeeld de vierde of de vijfde trede. Wanneer je één jaar schadevrij rijdt, kom je terecht op trede 6. Als je na dat jaar schade veroorzaakt, daal je direct een aantal treden. Je komt dan bijvoorbeeld terecht op trede 2 of 3. De opbouw van de bonus/malus ladder verschilt per verzekeraar. Een daling kan een flink premieverschil veroorzaken.

Het opbouwen van schadevrije jaren

Zolang je geen schade claimt bij je verzekeraar bouw je schadevrije jaren op. Bij elk schadevrij jaar klim je weer een trede hoger op de bonus-malusladder. Je profiteert dan van een hogere no-claimkorting. Als je wel schade claimt bij je verzekeraar dan daal je een aantal treden. Hierdoor daalt de no-claimkorting ook, waardoor je dus een hogere premie betaalt.

Negatief aantal schadevrije jaren: malus-situatie

Bij een schadeclaim daal je vaak een aantal treden tegelijk. De verzekeringspremie stijgt dus altijd meer dan dat deze daalt. Het kan zelfs gebeuren dat je uitkomt op een negatief aantal schadevrije jaren. Dit heeft als gevolg dat de premie flink stijgt. Er wordt dan gesproken van een malus-situatie. Dit is alleen mogelijk als je in één jaar tijd meerdere schades claimt of als je een schade claimt nadat je voor de eerste keer een autoverzekering hebt afgesloten.

Voorzichtiger rijden

Doordat verzekeraars de bonus/malusladder gebruiken, gaan de meeste autobezitters toch iets voorzichtiger met hun auto om en letten ze nog beter op in het verkeer. Schadevrij rijden wordt immers beloond door de autoverzekerden een korting te geven.

Kleine schades zelf betalen

Als je schade claimt dan let de autoverzekeraar niet op de hoogte van het geclaimde schadebedrag. Een daling op de bonus/malusladder heeft dan ook niets te maken met de hoogte van de schadeclaim. Om een daling op de bonus/malusladder te voorkomen, is het een optie om kleine schades aan je auto zelf te betalen.