APK-keuring

APK is de afkorting van Algemene Periodieke Keuring. Dit is een wettelijk verplichte autokeuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. De APK-keuring voorkomt dat onveilige auto’s de weg op kunnen.

De APK staat beschreven in de Wegenverkeerswet. Volgens deze wet moet elke personen- of bedrijfsauto, die beladen niet zwaarder is dan 3500 kilogram, geregeld worden gecontroleerd.

Gekeurd door een erkend garagebedrijf

Tijdens de APK-keuring wordt je auto door een erkend garagebedrijf gekeurd op technische en verkeersveilige aspecten. Het is verboden om in je auto te rijden als deze niet APK gekeurd is. Bij de APK-keuring wordt er op de volgende onderdelen gecontroleerd:

  • Verkeersveiligheid, bijvoorbeeld de werking en staat van de banden, verlichting en de remmen.
  • Milieu
  • Chassisnummer

Keuringsrapport

Na afloop van de keuring krijg je een keuringsrapport. Hierin staat de afloopdatum van de keuringsperiode vermeld. Twee maanden voor de afloopdatum van de laatste keuring mag je een afspraak maken voor een nieuwe APK-keuring. Als je auto na deze keuring weer is goedgekeurd, wordt de oude afloopdatum verlengd.

Als je auto na de keuring is afgekeurd en je bent het er niet mee eens, kun je met het keuringsrapport bezwaar maken en een herkeuring aanvragen bij de RDW, oftewel de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Wanneer moet je je auto laten keuren?

Een nieuwe auto die op benzine rijdt, moet vier jaar na de aankoop voor het eerst APK worden gekeurd. Daarna moet de auto twee keer om de twee jaar worden gekeurd en vervolgens is dit ieder jaar. Als je een nieuwe auto hebt die op lpg of diesel rijdt, moet je drie jaar na aanschaf voor het eerste APK laten keuren. Daarna is dit steeds ieder jaar.

Laat je auto op tijd keuren

Als autobezitter heb je zelf de plicht om je auto op tijd te laten keuren. Verder controleert de autoverzekeraar ook of je auto op tijd is gekeurd. Als je dit niet op tijd laat doen dan kan de verzekeraar je autoverzekering tijdelijk stopzetten. Dit betekent dat je auto dan niet meer verzekerd is. Zonder geldige autoverzekering mag je de weg niet op. Wil je een autoverzekering afsluiten? Dan kan de autoverzekeraar je aanvraag weigeren als er geen geldige APK-keuring op je auto zit.

Bij de meeste garagebedrijven kost een APK-keuring ongeveer 30 euro. Veel autobezitters combineren de keuring met een onderhoudsbeurt.