Accessoire dekking

Een accessoire dekking is een aanvullende verzekering voor accessoires in je auto. Met een standaard WA-autoverzekering wordt diefstal van of schade aan een autoaccessoire niet vergoed. Deze verzekering dekt alleen de schade die jij met je auto aan anderen veroorzaakt.

Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om je WA-autoverzekering uit te breiden met een aanvullende verzekering voor accessoires.

Wat zijn autoaccessoires?

Onder accessoires worden alle extra objecten verstaan die na de fabriekslevering aan een auto zijn toegevoegd of zijn ingebouwd. Dit zijn dus objecten die niet tot de standaarduitrusting van je auto behoren. Kortom, alle zaken die niet door de fabriek aan je auto zijn toegebracht. Met accessoires worden onder meer de volgende objecten bedoeld:

  • Trekhaak
  • Alarminstallatie
  • Schuifdak
  • Ingebouwd navigatiesysteem

De accessoires die wel in de fabriek op je auto zijn aangebracht, zijn altijd standaard meeverzekerd met de WA-autoverzekering. De waarde van deze standaard accessoires telt mee in de cataloguswaarde.

De bovenstaande voorbeelden worden dus niet altijd als een accessoire gezien door de verzekeraar. Als een trekhaak bijvoorbeeld al in de fabriek aan de auto is aangebracht, is het geen accessoire. De waarde van de trekhaak is dan inbegrepen in de cataloguswaarde. Losse objecten, zoals een los navigatiesysteem of een smartphone zijn meestal niet meeverzekerd. Dit geldt natuurlijk ook voor illegale apparatuur.

Andere accessoire dekking per verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert weer een andere accessoire dekking. Sommige verzekeraars vergoeden een beschadigde of gestolen autoaccessoire helemaal, terwijl anderen dat niet volledig doen.

Accessoires meeverzekerd

Er zijn ook verzekeraars die accessoires gratis vergoeden in een beperkt casco autoverzekering of een allriskverzekering. De accessoires zijn dan toch meeverzekerd. Meestal geldt er dan een maximumvergoeding van 1000 tot 2000 euro. Als je accessoires meer waard zijn dan de vergoeding, is het zinvol om een aanvullende autoverzekering voor accessoires af te sluiten. Bewaar altijd de originele aankoopbewijzen om een vergoeding te krijgen.